Sekretesspolicy

ThinkAction™ strävar efter att skudda sina besökares sekretess på Internet (www.thinkaction.com). ThinkAction tillkännager särskilt vikten av att skydda personlig identifierbar information som samlas in om besökare på ThinkActions webbplats. Som en allmän policy, samlas inte personlig identifierbar information, såsom ditt namn, adress, eller e-postadress, automatiskt när du besöker ThinkActions webbplats. ThinkAction kan samla in vissa icke-personliga uppgifter, som endast används för att optimera ThinkActions webbsidor för din dator (t.ex., identiteten av din webbläsare, den typ av operativsystem du använder, och din internetleverantörs domännam). Denna icke-personliga information kan också användas av ThinkAction för att fastställa det totala antalet besökare på sin webbplats. Personlig identifierbar information om besökare till ThinkActions webbplats samlas endast när den lämnas medvetet och frivilligt. I de fall då ThinkAction samlar sådana uppgifter, gäller följande: Hur vi använder data som samlats in på denna webbplats förutom det som anges i denna sekretesspolicy, personlig identifierbar information som lämnas medvetet och frivilligt av besökare till ThinkActions webbplats sparas av ThinkAction och säljs inte eller överförs inte på annat sätt till något utomstående företag, om inte annat anges vid tidpunkten för insamling.

Användning av cookies
ThinkAction använder inga cookies för att erhålla personlig information om sina användare.

Anmärkning
ThinkAction kommer att meddela dig när personlig identifierbar information om dig samlas in, samt om vilken användning ThinkAction avser att ha för sådan information. Informationen används i kollektivt sammanhang. Ingen personlig identifierbar information rapporteras eller används.

Förklaring av policy
Genom att använda denna webbsida samtycker du till ThinkActions sekretesspolicy. Om du inte samtycker du denna policy bör du inte använda denna webbplats. ThinkAction granskar sin sekretesspolicy regelbundet och förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller ta bort delar av policyn. Denna sida bör kontrolleras emellanåt för uppdatering om ändringar.

Ívriga webbplatser
ThinkAction använder olika webbplatser under olika domännamn. Dessa webbsidor identifieras som "Utfärdad av ThinkAction" När du besöker en webbplats "Utfärdad av ThinkAction" bör du läsa den sekretesspolicy som gäller för denna webbplats.